> > , .1
<<
>>
<< >>

VII.

1. .

167. .

, , , , . . , , . , , , . , , , , , . . , . , , .

168. . . .

; , , , z X, Y, - F, .

- , , , . :

, X ; :

. ( 80 81)

, ( ).

, , .

(1) , , :

, , , : .

, ( 81), , (. . ). .

:

, , , .

, , . , . , (105).

. , , , . , , . (1) , ( 115).

169. .

, . . . . ( 81):

:

. , , , , v .

170. .

, , , , , , . , , .

, , , , . , . , .

171. .

, , ,

: . , ; :

, , .

, , , , , , , . , , .

<< >>