> >
<<
>>
<< >>

4.4.

4.4.1.

. , . , , . . .

k

4.4.2.

, . , , . , , , .

, , (1) . , , (1 ) , . ,

, , ,

(, 0,95 . , .

, , ( ) , . . , .

, , , i 1 , . . . , , ( ) 2,85 2,95 , 0,2 . , , , . . . , , ,

.

(

( ).

<< >>