> >
<<
>>
<< >>

6.8.

( ). , . , , , , , , .

. 6.47

, , ( ).

, , . 6.47, . , (. 6.47, ). . , . (. 6.47, ).

b

v, , ( b) , . . , , , ( ). , (. 6.47, ) , , .

b

,

v. , b , , , ; .

, . , v (. 6.47, ), :

E, :

. ,

, b. , b . , , , v .

. 6.48

: ( v) ; , .

. , . 6,48 :

( ) . .

, :

, . .

, . , ,

, , . . . 6.49.

. 6.49

. 6.50

. (. 6.50), , . , ;

(. 6.50). ( ) , , ,

(6.19), ,

<< >>