> >
<<
>>
<< >>

. . . ., 1968.

. ., . . . ., 1967.

. . . ., 1968.

. ., . . . ., 1964.

. . . - . ., 1968.

. ., . . . ., 1951.

. . . ., 1973.

. . . . . . ., 1960.

. . . . . ., 1969.

. ., 1971.

. . . . ., 1968.

. ., . . . ., 1968.

. . . , 1963.

. . . , 1966.

. . . . . ., 1974.

, . 10-. ., 1968.

. . . , 1975.

. ., . . . , 1973.

. . . ., 1964.

. ., . . . ., 1967.

. . (.) . ., 1972.

. . . ., 1974.

. ., . ., . . . ., 1972

. ., . . (.) . ., 1968.

. . . ., 1970.

. . - - . ., 1971.

. . . . ., 1974.

. . . . ., 1967.

. . . ., 1971.

. JI. (.) . ., 1973.

. ., . . . . . . . . 1974.

. . ., 1974.

. . . . ., 1973.

. ., . . - . ., 1962.

. . . ., 1968.

. . . . . ., 1960.

. . . . . . ., 1967.

. . . ., 1967.

, . . . . . ., 1974.

( ). ., 1966.

. . ., 1965.

. . . ., 1968.

. ., . . . ., 1969.

. . . . ., 1967.

. . . . ., 1969.

. . . . ., 1968.

. . . ., 1972.

. . . ., 1969.

. . . . ., 1975.

. . ., 1972.

. ., . . . ., 1969.

. . . . ., 1965.

. ., . . . ., 1969.

. . (.). . ., 1974.

Biochemia praktyczna. Pod red. W. Tysarowskiego. Warszawa, 1968.

Brzeski W., Kaniuga Z. (red.). Praktykuin z biochemii. Warszawa, 1972.

Griiser H. Biochemisches Praktikum. Berlin, 1971.

Laboratoriumstechnik fiir Biochemiker. Herausgegeben von B. Keil u. Z. Sormova. Leipzig, 1965.

Linskens H. F. (red.). Papierchromatographie ir. der Botanik . Berlin, 1959.

Mejbaum-Katzenellenbogen W., Mochnacka / Kurs praktyczny z biochemii. Warszawa, 1968.

Ostrowski W. Elektroforeza w badaniach biochemicznych i klinicz-nych.Warszawa, 1970.

Rapoport S. ., Raderecht H.-I. Physiologischchemisches Praktikum. Berlin, 1967.

Rapoport S. M. Medizinische Biochemie. Berlin, 1969.

Smoczkewiczowa A. Metody chromatograficzne w badaniu witamin. Warszawa, 1965.

<< >>